Bruker- og salgsbetingelser

Bruker- og salgsbetingelser

Betingelsene på denne siden er det som våre kunder aksepterer ved å gjøre et kjøp i pizza-shop.no nettbutikk.

1. Generelle betingelser

Alle kan handle på pizza-shop.no Nettbutikk. 

For informasjon om dine lovbestemte rettigheter som forbruker henvises til:

  • Forbrukerkjøpsloven

  • Angrerettloven

  • Markedsføringsloven

  • Personopplysningsloven

  • E-handelsloven

  • EUs Forordning nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen)

 

For kunder i pizza-sohp.no Nettbutikk gjelder de generelle betingelsene. En kunde for oss helt anonym i den forstand at vi ikke kan tilby en personaliserte handleopplevelse. 

2. Informasjon om selger

pizza-shop.no Wood Oven AS org. nr. 926 514 865

Høgåsvegen 99, 3684 Notodden
Telefon 949 79 889

Kundeservice telefon nummer 949 79 889

Epostadresse: hjelp@pizza-shop.no

3. Bestilling

Det som står beskrevet i dette avsnittet gjelder for alle kunder i Pizza-shop.no Nettbutikk. Bestilling og kjøp gjøres gjennom nettstedet pizza-shop.no . Kunden velger i bestilling om det skal hentes eller leveres. Orderdehandles den same dag eller neste arbeidsdag, maks order behandlingstid er 3 arbeidsdager. Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelse sendt til kundens oppgitte e-postadresse. Bekreftet bestilling kan kanselleres før ordren er bekreftet som sendt.

Kunden kan velge om bestillingen skal utleveres fra et hentepunkt, eller leveres til nærmeste hentested av Pizza-shop.no sin samarbeidspartner på levering av matvarer. Kundens leveringsgebyr avhenger av valgt leveringsmetode. 

4. Priser og betaling

Alle priser i Pizza-shop.nos nettbutikk er oppgitt inkludert Norsk merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via Pizza-shop.nos nettbutikk sin samarbeidspartner Klarna eller med mobil app fra Vipps. Dersom varen er oppgitt med ca vekt, eller annet ca volummål, vil det bli utlevert innen angitt vekt grenser og pris bli som angitt på nettbutikk (f.e. Parmigiano ost (ca 270g-300g.).

5. Levering

Ved henting av varer i hentepunkt:

Dersom kunden har valgt å hente varer i en hentepunkt, vil kundens bestilling utleveres ved den butikken som er avtalt på bestillingstidspunktet, og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Alle varer pakkes fysisk på lager og det er derfor ikke mulig å endre hentested eller varer. Kunden vil få en sms eller e-post når varene er pakket og klare for henting. 

Ved forsinkelser vil Pizza-shop.no varsle kunden så fort Pizza-shop.no har kunnskap om det. Ved manglende henting vil Pizza-shop.no prøve å kontakte kunden. pizza-shop.no men tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

Ved henting av varer i hentepunkt:

Dersom kunden har valgt å hente varer i en hentepunkt, vil kundens bestilling utleveres ved den butikken som er avtalt på bestillingstidspunktet, og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Alle varer pakkes fysisk på lager og det er derfor ikke mulig å endre hentested eller varer. Kunden vil få en sms eller e-post når varene er pakket og klare for henting. 

Ved forsinkelser vil Pizza-shop.no varsle kunden så fort Pizza-shop.no har kunnskap om det. Ved manglende henting vil Pizza-shop.no prøve å kontakte kunden. pizza-shop.no men tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

Ved hjemlevering/postkontor/post i butikk:

Hjemlevering/postkontor/post i butikk skal skje via Posten. Dersom kunden kjøpt kjølevarer, alle kjølevarer pakkes i samme eske med andre varer med bobleplast rund kjølevare. Fryse/kjøleelement er anbefalt ved kjøp, og kjøpes separat av kunde. Merk at straks vi sender varene ut, flyttes risikoen for varene over på kunde. De aller fleste kjølevarene i vårt sortiment er ikke lettbedervelige, og ingen helsefare forbundet med forhøyet temperatur på varene blir. Men en forhøyet temperatur kan gå ut over kvaliteten for øvrig, samt gi varen kortere holdbarhet. Merk: Foreløpig kjøle varer sendes ut en gang i uka bare på tirsdag.

Varene leveres til nærmeste Bring/Posten hentested Post i butikk. En automatisk melding vil komme til mottaker om at pakken er levert til hentested. 

Om pakken da inneholder kjølevarer pizza-shop.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet den dagen når melding om levering er motatt.

Hvis pakken blir ikke hente og bli returnert tilbake til oss(etter Postens reglementer) vil du bli fakturert for returfraktkostnadene.

6. Reklamasjon

Reklamasjoner på alle kjøp gjennom Pizza-shop.nos nettbutikk er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. Juni 2002 Nr. 34. Alle reklamasjoner skal være Pizza-shop.no i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 år etter at kunden mottok varen. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven §27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Kundeservice via tilbakemeldingsskjema på ordren.

Det er to vilkår som må være oppfylt samtidig for å kunne holde Pizza-shop.no ansvarlig for en reklamasjon:

a. Varen må ha hatt en mangel på det tidspunkt du kjøpte varen

b. Du må ha klaget (reklamert) til Pizza-shop.no innen de reklamasjonsfristene forbrukerkjøpsloven setter.

Dersom varen har en mangel på kjøpstidspunktet må du klage til Pizza-shop.no innen rimelig tid etter at du oppdaget denne mangelen. Det vil alltid være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og Pizza-shop.no være tjent med så rask tilbakemelding som mulig.

Husk at reklamasjon gjelder ikke på matvarer. Det er også mulig å ta kontakt med kundeservice via chaten på pizza-shop.no , e-post eller telefon for å fine en løsning.

7. Angrerett

Pizza-shop.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Dette vil gjelde varer som skal oppbevares kjølt eller fryst, da vi ikke kan garantere for oppbevaring av varen ved levering eller etter at varer blir levert til kunde. Angrerettskjema kommer til kunden som vedlegg på ordrebekreftelseseposten. I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel alle kjøl- og frysevarer og dagsferske produkter som ferske brød- og bakervarer, ferskt kjøtt og fersk fisk, § 22 b);

Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, § 22 g);

Tjenester som det haster å få utført der forbrukeren ettertrykkelig ber den næringsdrivende (dvs. Pizza-shop.no) om å besøke forbrukeren, § 22 i);

Transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, § 22 m)

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle Pizza-shop.no på en utvetydig måte via brev eller epost: Wood Oven AS, Postboks 164, 3672 Notodden eller epost hjelp@pizza-shop.no . Du kan bruke angrerettskjema vedlagt bekreftelsesepost, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at kunden sender meldingen om at kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom kunden angrer kjøp av varer, skal Pizza-shop.no tilbakebetale alle betalinger Pizza-shop.no har mottatt fra kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering Pizza-shop.no tilbyr).

Pizza-shop.no kan holde tilbake tilbakebetalingen til Pizza-shop.no har fått tilbake varene.

Kunden må returnere varene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet Pizza-shop.no om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

8. Kundens plikter

Alle kunder er ansvarlig for kjøp som gjøres i Pizza-shop.no Nettbutikk. Varehenting eller varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til Pizza-shop.no etter rutine beskrevet i kapittel 6. Reklamasjon.

9. Ekstraordinære forhold

Pizza-shop.no er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Pizza-shop.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor pizza-shop.no  kontroll, og som Pizza-shop.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Pizza-shop.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra pizza-shop.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

10. Force majeure

Er Pizza-shop.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Pizza-shop.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

11. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Notodden tingrett som verneting. En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot Pizza-shop.no ved sitt alminnelige verneting, som normalt er der forbrukeren har bopel.

12. Forbehold

Pizza-shop.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tide gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Pizza-shop.no ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Pizza-shop.no AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

13. Behandling av personopplysninger

All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Kunder kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om seg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet.

14. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Pizza-shop.no forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms med informasjon om levering. I tillegg vil kundens samtykke til dialog gitt til Pizza-shop.no være styrende for hvilken ytterligere kommunikasjon kunden mottar fra Pizza-shop.no. Disse samtykkene kan administreres på min side på Pizza-shop.no.

15. Copyright

Pizza-shop.no med logo er et registrert varemerke av Wood Oven AS.

Alt innhold på disse nettsidene er Wood Ovem AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.